สื่อโฆษณารถตุ๊กตุ๊ก

สื่อโฆษณาติดรถตุ๊กตุ๊ก ถือเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองไทยอีกแง่มุมหนึ่งส่งผ่านสายตาผู้ที่พบเห็น ดังนั้นสินค้าและบริการสามารถทำงานและเคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่ครอบคลุมในพื้นที่ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ ตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้น สื่อโฆษณารถตุ๊กตุ๊ก จึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เข้าถึงเขตชุมชน
  • พบเห็นจำนวนมาก
  • ใช้งบประมาณน้อย