ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Wrapcar - สื่อโฆษณาติดรถ
สื่อโฆษณาติดรถ
สื่อโฆษณาป้าย, Banner, Cutout, Billboard
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
Exhibition Booth - ออกแบบบูธจัดแสดง
โปรโมชันสุดพิเศษ

การดำเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน มีการแข่งขันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สื่อโฆษณาจึงมีความสำคัญ และเป็นอีกช่องทางสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกใช้สื่อโฆษณาแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสม ตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อโฆษณาติดรถ, สติ๊กเกอร์ติดรถ, สื่อติดรถตู้, สื่อติดรถเมล์, สื่อติดรถสองแถว, สื่อติดรถตุ๊กตุ๊ก, สื่อโฆษณารถแห่, ป้ายโฆษณา, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, Road show, สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ รวมถึงสื่อโฆษณาในร่ม เช่น exhibition booth, event, presentation, สื่อโฆษณาเหล่านี้ล้วนแต่กระตุ้นและจูงใจให้เกิดการบริโภค รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

Graphic Design ออกแบบโบรชัวร์, บรรจุภัณฑ์, เมนูอาหาร, สติ๊กเกอร์รถยนต์

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

Graphic Design

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เนื่องจากงานออกแบบ สามารถสื่อถึงความหมายและสะท้อนความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรนั้นๆ ให้เข้าถึงและตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและเป็นที่สะดุดตาดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบโลโก้, ใบปลิว, แผ่นผับ, โบรชัวร์, ฉลากสินค้า, แคตตาล็อก, เมนูอาหาร, รวมถึงงานออกแบบสื่อโฆษณาต่าง ๆ ดังนั้นงานออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

Wrapcar - สื่อโฆษณาติดรถ

สติ๊กเกอร์ติดรถ

Wrap Car

สื่อโฆษณาสติ๊กเกอร์ติดรถ ถือเป็น สื่อโฆษณา ที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจ เนื่องจาก สื่อโฆษณาติดรถดังกล่าวสามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ของตัวสินค้าและองค์กร ได้ตามที่เราต้องการนำเสนอ และด้วยเส้นทางการขับขี่ที่เราสามารถกำหนดเองได้ สื่อสติ๊กเกอร์ติดรถจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่เราต้องการ

โฆษณาติดรถ

สื่อโฆษณารถตู้

Van Media

สื่อโฆษณาติดรถตู้ ถือเป็น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็นเป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถตู้ สามารถทำงานและเคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่หลากหลายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ ตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้น สื่อโฆษณารถตู้ จึงเป็นการตอบโจทย์ การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โฆษณาติดรถเมล์

สื่อโฆษณารถรถเมล์

Bus Media

สื่อโฆษณาติดรถเมล์ ถือเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น เป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถเมล์ สามารถทำงานและเคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่หลากหลายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ ตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น สื่อโฆษณารถเมล์ จึงเป็นการตอบโจทย์ การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อโฆษณาติดรถสองแถว

สื่อโฆษณารถสองแถว

Songtaew Media

สื่อโฆษณาติดรถสองแถว ถือเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น เป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถสองแถวสามารถเคลื่อนที่และทำงานได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่ครอบคลุมทั้งย่านธุรกิจ แหล่งชุมชน ทั้งในตัวเมืองและนอกตัวเมือง ต่างอำเภอ รวมถึงครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ดังนั้น สื่อโฆษณารถสองแถว จึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อโฆษณาติดรถตุ๊กตุ๊ก

สื่อโฆษณารถตุ๊กตุ๊ก

TukTuk Media

สื่อโฆษณาติดรถตุ๊กตุ๊ก ถือเป็น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองไทยอีกแง่มุมหนึ่งส่งผ่านสายตาผู้ที่พบเห็นดั้งนั้นสินค้าและบริการสามารถทำงานและเคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่ครอบคลุมในพื้นที่ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ ตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้นสื่อโฆษณารถตุ๊กตุ๊ก จึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อโฆษณารถแห่, ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณารถแห่

Car Annoucement

สื่อโฆษณารถแห่กระจายเสียง ถือเป็น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำ เพราะเป็นสื่อที่สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้าผ่านทางเสียงโฆษณา ทั้งยังมีป้ายโฆษณาที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตาและเข้าใจในตัวสินค้าได้มากยิ่งขึ้น สามารถกำหนดเส้นทางเดินรถได้เอง เหมาะกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อโฆษณาป้าย, Banner, Cutout, Billboard

สื่อโฆษณาป้าย

Signage Media

สื่อป้ายโฆษณา เป็นสื่อโฆษณาที่กระจาย ชัดเจน โดดเด่น เห็นชัด ป้ายโฆษณามีหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายกองโจร, ป้ายคัทเอาท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายข้างตึก ป้ายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถตอบโจทย์การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างโดดเด่นชัดเจน และยังสามารถกระจายได้ทั่วถึงทั้งประเทศ

Troop & Roadshow - สื่อโฆษณารถแห่

ทรูป/โรดโชว์

Troop/Roadshow

สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ถือเป็นสื่อโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและตอบโจทย์ ในการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถใช้สื่อประชาสัมพันธ์ได้ทั้งภาพและเสียง อีกทั้งยังสามารถ เพิ่มภาพลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้บริโภคได้ ดังนั้นสื่อโฆษณาด้าน Event, Troop, Road Show, รถแห่, ถือว่าเป็น สื่อโฆษณากลางแจ้ง ที่ตอบโจทย์ในการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

Exhibition Booth

บูธแสดงสินค้า

Exhibition Booth

การจัดแสดงงานสินค้าในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และองค์กรที่ต้องการนำเสนอต่อผู้พบเห็นให้เกิดความน่าเชื่อถือและมั่นใจ ดังนั้น การออกแบบบูธ, การจัดทำบูธ, รวมถึงงาน โปรดักชั่น ที่ต้องอาศัยความชำนาญของทีมช่างในการจัดทำ ทั้งเรื่องโครงสร้าง การเดินระบบไฟและตกแต่งภายในบูธ เพื่อให้งานออกมามีความเรียบร้อย จึงมีความสำคัญ เพราะเป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดี และน่าจดจำสำหรับผลิตภัณฑ์และองค์กร