สื่อโฆษณารถแห่

สื่อโฆษณารถแห่กระจายเสียง ถือเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ที่สร้างความน่าจดจำ เพราะเป็นสื่อที่สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้าผ่านทางเสียงโฆษณา ทั้งยังมีป้ายโฆษณาที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตาและเข้าใจในตัวสินค้าได้มากยิ่งขึ้น สามารถกำหนดเส้นทางเดินรถได้เอง เหมาะกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดป้ายข้างรถ
(จำนวน 2 ป้าย ซ้าย,ขวา)
1.2 × 2.4 เมตร
ช่วงเวลาในการ
วิ่งประชาสัมพันธ์
8:30-12:00น. และ 14:00-16:30น.
ผลิตเสียง
สปอตโฆษณา
15-60 วินาที
ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย กระจายทั้งป้ายและเสียง (ทั่วประเทศ)