มุมมองด้านธุรกิจ

บริษัท เอเบิ้ล มีเดีย จำกัด เล็งเห็นถึงความต้องการ ของตลาดธุรกิจที่จะผลักดันสินค้าและบริการให้ขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น หัวใจสำคัญจึงอยู่ที่การวางแผนกลยุทธ์ การกระจายสินค้า การบริการ และการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น สื่อโฆษณาติดรถ, สติ๊กเกอร์ติดรถ, สื่อติดรถตู้, สื่อติดรถเมล์, สื่อติดรถสองแถว, สื่อติดรถตุ๊กๆ, สื่อโฆษณารถแห่, ป้ายโฆษณา, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, Road show, สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ รวมถึงสื่อโฆษณาในร่ม เช่น exhibition booth, event, presentation, สื่อโฆษณาเหล่านี้ล้วนแต่กระตุ้นและจูงใจให้เกิดการบริโภค รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ดังนั้น เราจึงตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของงบประมาณที่ต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด เราจึงมั่นใจถึงคุณภาพและการให้บริการที่เป็น 1

One Stop Service

การบริการด้วยใจ

การทำงานใด ๆ ก็ตาม หากแต่เป็นการทำงานที่อาศัยประสบการณ์และมุ่งเน้นการให้บริการด้วยใจแล้วนั้น ผลงานต่าง ๆ ที่ส่งต่อออกมาถึงผู้รับย่อมเป็นผลแห่งความสำเร็จและบรรลุซึ่งเป้าหมาย

ลูกค้าของเรา